Firma Klurigo informuje że z dniem 01-12-2014 r. zaprzestaje działalności gospodarczej.
Wszystkie sklepy zostaną przejęte ze wszystkimi aktywami i pasywami przez firme E-SHOPS GROUP.

Sklepy wznowią działalność od dnia 05-01-2015 (trwają działania organicyjne związane z przekazywaniem działalności). W tym dniu zaczną sprzedaż swoich artykułów w systemie płatności przy odbiorze.

Nowy właściciel informuje że wszystkie zyski z działalności sklepu zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na spłate długów sklepu. Klienci których zamówienia nie zostały zrealizowane otrzymają w przeciągu trzech dni (do 05-12-2014) drogą e-mail informacje na temat przybliżonego terminu spłaty.
Kolejność terminu i spłat będą wyznaczone według kolejności zamówień począwszy od najstarszych.

E-SHOPS GROUP
UNITED KINGDOM

Klurigo onderneming maakt bekend dat op 01-12-2014 Onderbreekt het bedrijf.
Alle winkels zullen met alle activa en passiva worden genomen door het bedrijf E-WINKELS GROUP.

Winkels zullen activiteiten hervatten op 05-01-2015 (Lopende organisatorische activiteiten met betrekking tot de overdracht van ondernemingen). Op deze dag zal beginnen met de verkoop van haar producten in het systeem van betaling bij aflevering.

De nieuwe eigenaar maakt bekend dat alle winsten van de winkel in de eerste plaats zal worden gebruikt om schulden af te lossen op te slaan. Klanten wier opdrachten niet zijn verricht ontvangt binnen drie dagen (tot 2014/05/12) per e-mail over de datum van terugbetaling bij benadering.
De volgorde van benoeming en betalingen zal worden bepaald door de volgorde van de oudste orde.

E-SHOPS GROUP
UNITED KINGDOM